3. Az elérhető műveletek

A küldhető műveletek listáját és egyben az XML szintaktikai leírását az XML séma tartalmazza. A legfontosabb, nem egyértelmű tagok magyar nyelvű szöveges leírással vannak ellátva. Az api.xsd fájl összetettsége miatt nehezen átlátható, ezért javasoljuk a generált dokumentáció tanulmányozását e helyett. A dokumentáció leghasznosabb része a „XML Instance Representation” menüpont, ahol egy általános XML példát mutat, megjelölve a sorrendet, tagok előfordulásának számát, stb. Ezek mellett mi is készítettünk egy-egy példafájlt a különböző műveletekhez, amelyeket alább lehet megtalálni. Továbbá a vizuális áttekinthetőség miatt készítettünk egy képet az api.xsd és a válasz answer.xsd szerkezetéről.

3.1. Dokumentumok elérhetősége:

Generált dokumentáció: dokumentáció
API XML séma: api.xsd
API válasz XML séma: answer.xsd