Az adásvételi szerződés napján a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50 százalékáig terjedő, de legfeljebb 40 ezer forint - tulajdoni hányad szerzése esetében arányosan csökkentett - kedvezményre jogosult.

Ez az illetékkedvezmény csak a 8 millió forint alatti forgalmi érték esetében vehető igénybe. Fontos kiemelni, hogy az illetékhivatal a szerződésben rögzített vételártól eltérően is megállapíthatja a forgalmi értéket.

Fontos: a vagyonszerzési illetékre vonatkozó mentesség, illetve kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a vagyonszerzést a vásárló az előírt hatóságnak határidőben bejelentette!!!

Kapcsolódó cikkeink:
$$14$$
$$7$$
$$16$$
$$19$$