A kaució jogilag egy óvadék, mely a bérlő tulajdonát képezi, ugyanakkor ez ad biztosítékot a bérbeadónak az esetleges károk fedezésére.

Mikor nem jár vissza a kaució?

A kaució nem jár vissza a bérlőnek, ha a személye által okozott kárt a lakásban vagy házban nem térítette meg, ezáltal a bérbeadó kénytelen a kaucióból megtéríteni azt.
Károkozásnak számít minden olyan meghibásodás, ami a rendeltetésszerű használattól eltérő, és eltér a szerződésben rögzítettől. Ablaktörés, falrongálás, csapok letörése stb. igen, de például a falak penészedése nem számít annak. Ez esetben rendeltetésszerű használatról beszélünk, így annak meghibásodása a bérbeadót terheli.

Mikor jár és mikor nem jár vissza a kaució?

A kaució akkor sem jár vissza, ha a bérlő határozott idejű szerződését idő előtt felmondja figyelmeztetés nélkül, tehát elhagyja a bérelt helyszínt minden magyarázat hiányában. Illetve még akkor is jogot formálhat a kaució felett a bérbeadó, ha a bérlő nem fizetett bérleti díjat vagy rezsit. Ilyenkor ez ideiglenesen levonható a letéti pénzből, azonban újra igényelhető a kaució a szerződés lejárati ideje előtt, hogy továbbra is biztosítsa a bérbeadót.

Mikor jár vissza a kaució?

Ha a bérlő minden kötelezettségének eleget tett, tehát kárt nem okozott /az előre rögzített feltételeknek megfelelő állapotban adja át a lakhelyet, akkor jár vissza a kaució. Akkor is visszajár, ha szabályos módon van a szerződés felmondva. Ez azt jelenti, hogy határozott idejű szerződésnél lejár a rögzített időtartam, vagy a bérlő előre jelez a felbontásról írásosan a bérlőnek (30 vagy 60 nap). Továbbá fontos, hogy a bérlő ne tartozzon bérleti díjjal vagy rezsivel.

Mikor jár vissza a kaució?

Fontos még kiemelni, hogy a kaució értéke a Ptk. 6:343. § alapján nem haladhatja meg 3 havi bérleti díj összegét, illetve ha meghaladja, akkor ennek mérséklése jogi úton kérelmezhető a bérlő által. A kaució kifizetésekor nem szükséges bizonylatot írni, de szerződésben pontosan le kell írni, hogy mekkora összegről van szó, és csak aláírás után adjuk át a bérbeadónak. Visszafizetéskor a jogi tisztaság miatt érdemes a bérlőnek adni egy átvételi elismervényt, hiszen így tudjuk bizonyítani, hogy visszafizettük a pénzt.