Változni fog az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés

2023-tól az ingatlan-ügyintézés sokban el fog térni a jelenlegitől.

Könnyebb beazonosíthatóság

Az eddigi nyilvántartásnál sajnos sokszor problémák adódtak az egymást földrajzilag átfedő ingatlanok esetében, ezért az új nyilvántartás térbeli lesz.

Ez elsőre nem tűnhet nagy dolognak, de igen fontos változás, mivel így az egymáson, illetve egymás fölött elhelyezkedő építmények is könnyen beazonosíthatóak lesznek. Egyértelműen ábrázolva lesznek pl. a föld alatti épületek is, természetesen a tulajdonrész feltüntetésével.

Ami egyértelműen sokakat érintő változás lesz, az az, hogy nem lehet majd lekérni az ingatlanunk nem hiteles tulajdoni lap másolatát.

Szerencsére helyette majd mást lehet lekérni: az ügyleti tulajdoni lap másolatát, és a földhasználati és műszaki adatlapot.

Az új nyilvántartás magával hozza majd azt is, hogy ha valaki új ingatlant szerez a nyilvántartás adataira támaszkodva, akkor megilleti a jóhiszemű jogszerzés védelme.

Kötelező ellenjegyzés és határozat

A módosítás miatt kötelező lesz minden jogbejegyzéshez megszerezni az ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzést. A kérelmet minden esetben elektronikus úton kell majd beadni. Egy adott ingatlan esetében csak minden fél egybehangzó kérelmére fogják a jogbejegyzéseket és a ténybejegyzéseket iktatni - ez is változás lesz az ingatlan-nyilvántartási kérelemben.

A jövőben mindig bírósági, hatósági vagy közigazgatási hatósági határozat kell majd, ha a felek a tulajdonjogot törölni szeretnék, vagy az eredeti állapotot vissza szeretnék állítani.

Rugalmasabb ügyintézés

Előrelépés, hogy az ország bármely kormányhivatalában lehetőségünk lesz az ingatlanokkal kapcsolatos ügyeket intézni, illetve az érintettek közös kérelmére lehetőség lesz a jövőben a széljegyen szereplő jogok és tények intézési sorrendjének megváltoztatása is.

Várhatóan az ingatlan-nyilvántartási kérelmet egy nap alatt elbírálják majd, így nagyon gyorsan nyilvántartásba kerülhetnek az ingatlanban bekövetkezett változások. Az ingatlan tulajdonos a hatósági döntés közzététele után öt napig kérheti majd kérelmének teljes eljárásban történő elbírálását is.

Vevői jog bejegyzése

Várhatóan a vételár kifizetése és a szerződés aláírásának időbeli elválása is máshogy fog történni: a vételár megfizetéséig ún. vevői jog kerül majd bejegyzésre - emiatt 6 hónapig várhatnak a beadványok ügyintézésével. Továbbá abban az esetben is felfüggeszthető 6 hónapra az eljárás, ha jogvita alakul ki az eladó és a vevő közt, illetve ha az egyik fél úgy gondolja, hogy a másik fél által bemutatott okiratok illetve személyazonosságot igazoló iratok nem valódiak.

A jövőben csak az okiratot benyújtó személy javíthat a kérelmen és élhet hiánypótlással azzal kapcsolatban. A kérelem benyújtásától számított 3 éven belül lehet majd a feleknek a bejegyzésüket helyesbíteni.

A törvényjavaslat szerint lehetőség lesz perbejegyzésre: a felperes igényelheti majd polgári perben, és az azt követően érkezett dokumentumokat a földhivatal a per jogerős befejezéséig felfüggeszti.

Forrás: Portfolio.hu

Vagyonszerzési illeték kalkulátor