Ami tönkrevág: a CSOK-büntetés

Ez a cikk elmúlt egy éves, így elavult lehet.

A CSOK visszafizetés menete sokáig nem foglalkoztatja az embereket, hiszen vissza nem térítendő támogatásról van szó… azonban van, akit komoly veszély fenyeget.

Kinek van félnivalója?

Leginkább azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik nem meglévő gyermekre vették fel a vissza nem térítendő támogatást, hanem egy, vagy több jövőben megszületendőre.

Mennyire szorít az idő?

Egy vállalt gyereknél 4 év, kettőnél 8 év, háromnál 10 év a “türelmi idő”. Ha használt ingatlant vesz a házaspár, maximum két gyermeket vállalhatnak a jövőre nézve, míg az új lakást vásárlók három gyermeket.

Bár fiatal házaspároknál ritka, hogy ne jönne össze a gyerek, sajnos előfordulhat, hogy különböző okokból elmarad a gyermekáldás. Ez már önmagában is tragédia egy házaspárra nézve, ám ha CSOK-ot vettek fel, teljes anyagi romlásba is döntheti őket egy ilyen nem várt fordulat.

Mi félnivalója van bárkinek is a CSOK büntető kamat miatt?

Nem is szimplán a CSOK visszafizetés az, ami alapjaiban rengetheti meg egy család büdzséjét, hanem az az összeg, ami a CSOK büntető kamat miatt kijön végeredményként. Valószínűleg sokak elsiklottak afelett a kikötés felett, hogy - ha nem születik meg a vállalt harmadik gyerek - a mindenkori alapkamat ötszörösének megfelelő büntető kamat és a CSOK adott gyermekre vonatkozó felvett összege az, amit egyben meg kell fizetnie a családnak a határidő leteltét követő 60 napon belül. (Ha nem emelt CSOK-ot vett igénybe a család, akkor “csak” a mindenkori jegybanki alapkamat a mérvadó, ami manapság egyáltalán nem alacsony.)

Így a CSOK visszafizetés lakás eladás is lehet egyben - ami jó eséllyel azt jelenti, hogy fedél nélkül marad az egész család… Ráadásul a jelenlegi ingatlanárak mellett sajnos nem sok lehetőség van arra, hogy megfelelő ingatlant találjon egy pórul járt család, legfeljebb akkor, ha a kényszerből eladott ház egy kacsalábon forgó palota volt, és a következő ingatlant jóval szerényebb környéken és feltételekkel keresi.

Az állam segít - vagy mégsem?

Ahogy annak idején "megmentették" a svájci frank hiteleseket, lehet, hogy az állam a CSOK visszafizetés miatt bajba kerülteket is felkarolja.

Hogyan segíthetne az állam?

Több lehetséges módon is lehetne mérsékelni az eredeti kamatszint mellett nem túl vészesnek tűnő CSOK büntető kamat okozta károkat.

A CSOK visszafizetés menete az alábbiak szerint módosulhatna:

 1. Például vissza lehetne vonni azt a kitételt, mely szerint a mindenkori alapkamat alapján számítandó a CSOK büntető kamat.
 2. Ha már támogatásról van szó, talán korrektebb lenne a felvételkori alapkamatot figyelembe venni. Ha viszont a mindenkori alapkamatot veszik figyelembe, akkor ne ötszörösét számolják, hanem mondjuk csak dupláját.
 3. Vagy ha az alapkamat ötszörösét is számolják, ne kelljen egy összegben kifizetni, tegyék lehetővé mindenkinek a haladékkérési lehetőséget és a részletfizetést - ami jelenleg lehetséges, de csak bizonyos esetekben.
 4. De ha még egy összegben is kell kifizetni a CSOK büntetést, legalább lehetőséget kellene biztosítani az adott család számára, hogy például egy tartós bérleti szerződés keretében a család maradhasson az ingatlanban annak érdekében, hogy biztosan ne váljanak földönfutóvá abban az esetben, ha nem jogosultak méltányossági alapon sem haladékra, sem részletfizetésre.

Valószínűleg csak akkor lépnének életbe valódi könnyítések, ha sokan és viszonylag egy időben kerülnének a CSOK büntetés hatálya alá. Amíg nem tömeges jelenségről van szó, nem valószínű, hogy változni fog a CSOK visszafizetés menete, és csak kivételes esetekben fogják elengedni részben vagy egészben a visszafizetendő összeget.

Mikor van esély megúszni a teljes anyagi csődöt?

Jelenleg az egyetlen “kiskapu”: a különös méltánylást érdemlő helyzet. Az alábbi esetekben a Kormányhivatal méltányosságból adhat öt év haladékot, illetve részben, vagy akár teljes egészében is elengedheti a tartozást:

 • házastárs halála
 • házastárs megváltozott munkaképességűvé válása
 • a gyermek halva születése a 24. hét előtt
 • a gyermek fogyatékossággal születése - ekkor dönthet úgy a házaspár, hogy a következő gyermeket már nem vállalják
 • meddőségi kezelés ellenére sem született gyermek
 • nem alkalmas a pár a meddőségi kezelésre
 • a gyermekvállalás veszélyeztetné a szülő egészségét
 • “a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené”

Mi történik azzal, aki még a kamattámogatott kölcsönt is igénybe vette?

Ha a CSOK büntetés mindenképp lesújt a családra, akkor a kamattámogatott kölcsönnel is meg fog gyűlni a baja. Ugyanis ebben az esetben a kölcsönnek megnő az ügyleti kamata (mivel a kamattámogatást vissza kell fizetni), magyarul jóval magasabb lesz a törlesztőrészlete.

Mivel minden eset más, így minden család esetében az adott bank tud pontos felvilágosítást nyújtani, ahol a kamattámogatott hitelt folyósították.

És ha elválunk?

Senki sem azzal veszi fel a CSOK-ot, hogy pár év múlva elválik, de sajnos ezzel az eshetőséggel is számolni kell.

Ha három vagy több gyermeket vállalt a házaspár, de pl. egy vagy két gyerek után elválnak, ugyanabba a kategóriába kerülnek, mintha csak egyszerűen nem teljesítették volna a 10 évre felvállalt gyerekszámot, hiszen a válás után már nem is képesek házastársként teljesíteni az ígéretüket - azaz, ebben az esetben sem lehet menekülni a CSOK visszafizetés és a CSOK büntető kamat elől.

Válás esetén is lehet teljesített a CSOK

Egyetlen kivétel van: ha a váláskor a feleség várandós, akkor a válás után született gyermekkel teljesítettnek tekinthetik a feltételeket. Egyéb esetben viszont a CSOK büntetés utoléri a volt házastársakat: a válás jogerőre való emelkedését követő naptól már visszafizetési kötelezettség terheli őket. Akkor, ha a CSOK-os ingatlan a válás után csak az egyik fél tulajdonába száll át, a másik félnek megszűnik minden fizetési kötelezettsége.

Ha nem lakják 10 évig az ingatlant

Mikor kell fizetni?

Ha 10 évnél kevesebb ideig lakják az igénylők a CSOK-os ingatlant, szintén visszafizetési kötelezettség keletkezik. Az alábbi esetekkel számoltak a törvényhozók:

 • az ingatlant lebontják
 • az ingatlant eladják (kivéve, ha egy nagyobb ingatlant vásárol a CSOK-ot igénybevevő személy, mert ebben az esetben a támogatás átvihető a következő ingatlanra)
 • az ingatlant nem a CSOK-ot felvevő személy lakja a támogatási szerződésben szereplő kiskorú gyermekével kiadják az ingatlant nem lakóingatlanként használják az ingatlant (vállalkozás székhelye lehet - kivétel: Rt.)

Ha nem az egész házat idegenítjük el

Ha a fentiek bármelyike csak az ingatlan egy részét érinti, akkor csak erre az ingatlanrészre vonatkozóan kell CSOK büntetést fizetni.

Kivétel a 10 éves ottlakás alól is van

Kivétel itt is van persze: például ha az előírt 10 év alatt nagykorúvá válik a gyermek, természetesen neki nem kell még évekig az ingatlanban élnie, továbbá, ha a házastársak valamelyike másik településen áll munkába, akkor elegendő mindössze öt éven át lakni életvitelszerűen az ingatlanban.

Ha másik ingatlan kellene

Nagyobb ingatlan kell

Ha nagyobb ingatlanra át akarjuk vinni a CSOK-támogatás összegét, a következőre kell készülnünk:

A CSOK visszafizetés lakás eladás esetén felfüggeszthető (ha építkezni akarunk, akkor 3 évre, ha vásárolni akarunk ingatlant, akkor 1 évre):

 1. Be kell jelenteni a változást
 2. A CSOK visszafizetés menete annyiban más, mint az alapesetbeni visszafizetésnél, hogy bár a CSOK összegét ki kell fizetnünk, de egy kincstári felfüggesztő számlára kell azt utalnunk 60 napon belül.
 3. Az illetékes járási hivatal tehermentesíti az eladott CSOK-os ingatlant.
 4. Megvesszük az új, nagyobb ingatlant.
 5. Bemutatjuk az adásvételi illetve csereszerződést/használatbavételi engedélyt.
 6. A kincstári felfüggesztő számlán lévő összeget a Magyar Államkincstár visszautalja részünkre.

Kisebb ingatlan kell

Amennyiben az új ingatlan kisebb, mint a régi, természetesen arányosan kevesebb pénzt utal vissza a kincstár számunkra. Ingatlancsere esetén szerencsére ezzel nem kell számolnunk!

Új helyett használt ingatlan kell

Módosul a történet akkor is, ha a CSOK-ot újépítésű ingatlanra vette fel a támogatott, mert ha használt ingatlanra akarja átvinni a CSOK-ot, akkor csak a CSOK-szerződés kezdőpontjától számított 5 év után teheti meg (viszont ilyenkor nem kell kincstári felfüggesztő számlára ideiglenesen befizetni).

Ha a mester nem halad…

A CSOK-támogatási szerződésben meg van határozva, meddig kell befejeződnie az építési/felújítási munkálatoknak. Sajnos a hatóságokat nem hatja meg, ha nem a mi hibánk a késlekedés, hanem a mestereké. Igaz, a maximális öt év alatt illene minden munkálatnak a végére érni, még akkor is, ha rengeteget kell várni az építőanyagokra és a szakemberekre egyaránt. (Általában az építkezési munkálatok megkezdésétől számítva egy év áll rendelkezésre a munkálatok befejezésére.)

Tehát, ha - a hivatal szerint - egyértelműen a mi hibánk, hogy nem úgy haladt az építkezés, mint ahogy elő volt irányozva, készüljünk fel rá, hogy fizetnünk kell. Ilyen esetek lehetnek:

 • ha “meggondoljuk magunkat” valamilyen okból, és mégsem építkezünk
 • ha nem mutatjuk be a hitelintézetnél a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt
 • ha bizonyíthatóan mi vagyunk az okai annak, hogy mégsem lettek készen a munkálatok

Ritkább eset

Nem magyar állampolgár

CSOK visszafizetés kötelezettsége sújtja azt a nem magyar állampolgárt, akinek megszűnik, és nem kerül megújításra a tartózkodásra jogosító okmánya az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt.

Magyar állampolgár

Magyar állampolgár esetén minden esetben vissza kell fizetni CSOK összegét, ha:

 • a megadott adatok, nyilatkozatok nem valósak,
 • nem jogosult az igénybevételre a kérelmező,
 • a CSOK igénybevételekor vállalt dokumentumokat nem nyújtja be határidőre.