CSOK törlesztés-szüneteltetés

A CSOK kölcsöntörlesztés szüneteltetésére vonatkozó új szabályok a COVID alatt megismert moratóriumnál látott megoldásra hasonlítanak.

CSOK kölcsöntörlesztés szüneteltetése

A szüneteltetés alatt az időarányos kamatot nem engedik el, azt utólag a havi részletekkel kell rendeznünk. Előírás azonban, hogy nem emelkedhet a fizetési kötelezettségünk, amit úgy érnek el, hogy meghosszabbítják a futamidőt, melynek mértéke pedig jó eséllyel meghaladja majd a szünet hosszát. 

Ha futamidő alatt megérkezik az első gyermek, akkor kérhetjük a fizetési kötelezettség egy éves szüneteltetését. Ha a baba a futamidő első évében érkezne, akkor is csak a 13. hónaptól indulna el a szüneteltetés - az első év azonban így is kedvezményes, hiszen akkor csak kamatot kell fizetnünk.

A CSOK törlesztőrészlet szüneteltetésére jogosultak köre

Támogatott személyekként az a házaspár lehet jogosult a törlesztés szüneteltetésére, akik a CSOK Plusz felvételétől számított első gyermeküket várják, és a feleség már betöltötte a várandósság 12. hetét, vagy akiknek az első gyermeke már megszületett. Jogosult a törlesztés szüneteltetésére az örökbefogadó házaspár is (a hitel felvételétől számított) közösen elsőként örökbefogadott gyermekük után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A törlesztés szüneteltetésére csak az elsőként érkező gyermek után van lehetősége a CSOK Plusz hiteles házaspároknak. A törlesztés szüneteltetését ugyanakkor a kölcsönkérelem benyújtása utáni időszakban a kölcsön futamidején belül bármikor lehet kérni, amikor arra jogosulttá válnak.

A törlesztés szüneteltetése legfeljebb 1 éves időtartamra kérhető. Persze ezt nem kötelező igénybe venni, lehetséges az eredeti szerződési feltételek szerint is törleszteni a CSOK Plusz hitelt. 

Mi történik, ha a CSOK törlesztés-szüneteltetést jogosulatlanul veszik igénybe?

Ha jogosulatlanul veszi valaki igénybe a törlesztésszüneteltetést, az elmaradt törlesztőrészleteket a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben kell a hitelintézetnek megfizetni, akik erre vonatkozóan felhívást küldenek - ezen felhívás kézhezvételét követő 120 napon belül kell a fenti módon kiszámított összeget megfizetni a banknak.

A CSOK Plusz hitelszerződés változása a törlesztés szüneteltetésével

Mivel a törlesztés szüneteltetése alatt fizetési haladékot kapnak a jogosultak a hitelintézettől, a törlesztés szüneteltetésének lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik, amelyről a hitelintézet tájékoztatást küld. A kölcsönszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettség erre tekintettel módosul, amennyiben a szerződő felek ettől eltérően nem rendelkeznek.

Mi történik ikervárandósság esetén?

Ha a kölcsönkérelmet  ikervárandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtja be az igénylésre jogosult pár, akkor egyszerre kérhetik a törlesztés szüneteltetését és a gyermekvállalási támogatást, azaz a 10 millió forintos tőketartozás-elengedését is. Ebben az esetben a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól kezdődik meg a törlesztés szüneteltetése.

Ha a magzat a 12. várandóssági hét után elhal

Jogosultak lehetnek a házaspárok a törlesztés szüneteltetésére abban az esetben is, ha a magzat a 12. várandóssági hét elérését követően elhal. Ebben az esetben az elhalást vagy a szülést követő 90 napon belül kell benyújtani 

  • az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást,
  • a magzat halva születését igazoló a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti okirat (halottvizsgálati bizonyítvány)

A törlesztés az igazolás bank általi kézhezvételét követő legkésőbb 3. munkanaptól, de legkorábban a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól szünetel.

További információk: