Ingatlan végrehajtás folyamata - Ki vehet részt ingatlan árverésen?

Ez a cikk elmúlt egy éves, így elavult lehet.

Az előző részben bemutattuk, hogy mit is jelent a végrehajtás, mi az az árverés és mi a menete, ha addig jutunk, hogy az ingatlan árverezésre kerül.

Mostani fejezetünkben kitérünk arra, hogy miként zajlik egy árverezés, ki vehet részt rajta, mik a licitálással kapcsolatos tudnivalók. Előző cikkünk itt olvasható.

Hogyan lehet licitálni?

Licitálni csak elektronikus úton lehetséges a NAV Elektronikus Árverési Felületén (EÁF).

Ennek különböző szabályai vannak

  • El kell fogadnunk a részvételi feltételeket. Az online működtetett árverések adatait bárki el tudja érni, azonban az árverésen licitálók és vevők, illetve az árverést követően, ezen személyek megőrzik a névtelenségüket.

  • Regisztráció

Az árveréshez szükséges egy egyedi jelszó és felhasználói név. Ehhez regisztrálni kell az EÁF-re, vagy az Ügyfélkapura és a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerre (KR). Nem szükséges az EÁF-re regisztrálni, ha az Ügyfélkapura korábban már regisztráltunk, az ott kapott azonosítóval betudunk lépni az EÁF-re.

  • Kizárás

Az adós (akinek az ingatlanját árverezik) semmilyen formában nem vehet részt a licitáláson. Az adóhatóság adóigazgatóságainak alkalmazottai, az igazgatóság illetékességi körébe tartozó árverésén nem vehetnek részt (megbízott, vagy képviselő útján sem). Kiskorú és a kiskorú nevében képviselő sem vehet részt az elektronikus árverésen ugyanúgy, ahogy külföldi állampolgár sem.

Az árverés időtartama

Az árverés időtartama a hirdetményben megjelölt kezdő időpontjától számított 3. nap 21:00 órájáig tart. Kivétel ez alól, ha jelzik, hogy a licit időtartama nem a megszokott módon zajlik.

Ha az árverés lezárásának utolsó két percén belül érvényes licit érkezik, az árverés automatikusan öt perccel meghosszabbodik. Mindaddig tolódik az árverés időtartama, amíg a plusz öt perc utolsó két percében nem érkezik érvényes ajánlat.

Az árverésen a mértéket adó idő, az EÁF oldalán feltüntetett dátum és idő. Ha azonban az EÁF oldalán egy órás, vagy annál hosszabb idejű üzemzavar keletkezik, az árverés időtartama 24 órával meghosszabbodik az üzemzavar hosszától függetlenül.

Ajánlattétel

Árverésen csak az a személy vehet részt, aki az ingatlan becsértékének 10%-át átutalással megfizeti és ezt igazolja az adóhatóság felé.

Az ajánlattevő a licit ideje alatt sem az adóssal, sem pedig a többi ajánlattevővel nem kerül kapcsolatba.

Kétféleképpen lehet megtenni az ajánlatot:

  1. Konkrét összeggel: ez azt jelenti, hogy az éppen aktuális legmagasabb ajánlatnál magasabb összeget kell ajánlanunk. Viszont a legkisebb kerekítendő címlet ezer forint.

  2. Automatikus ajánlattétel: az ajánlattevő megadhat egy limit összeget. Ez a számára elfogadható legmagasabb összeg, amennyit rá kíván szánni az ingatlanra. Az ajánlata így automatikusan az éppen aktuális legmagasabb tétel fölé rakja a licitet, de csak egészen a limit által megszabott legmagasabb összegig. A limitet az árverés alatt módosíthatja, viszont csökkenteni csak addig megtett legmagasabb ajánlatig lehet.

A licitet a következőképpen lehet emelni:

  • 100.000 forintot meg nem haladó becsérték esetén minimum 1.000 forinttal,

  • 100.001 - 500.000 forint közötti becsérték esetén minimum 5.000 forinttal,

  • 500.001 - 5.000.000 forint közötti becsérték esetén minimum 20.00 forinttal,

  • 5.000.001 és 10.000.000 forint közötti becsérték esetén legalább 50.000 forinttal

  • 10.000.001 forintot meghaladó becsérték esetén legalább 100.000 forinttal.

 

A megtett ajánlatot nem lehet visszavonni, az árak forintban értendőek. Az EÁF oldalán a lezárt árverésre vonatkozó legfontosabb adatok az árverés lezárása után még 30 napig érhetőek el.

Vásárlás

Az árverés nyertesét az árverést lebonyolító adóhatóság azonnal értesíti, hogy lezárult az árverés. Majd az árverés szabályszerűségének felülvizsgálata után eredményhirdetésre kerül sor. Ha a felülvizsgálat során az árverést nem találták szabályosnak, akkor meghiúsultnak tekintik, ha azonban szabályos, akkor az árverés lezárását követő 20:00 órakor az EÁF kihirdeti a végleges eredményt.

Az értesítést a regisztráció során a korábban megadott email címre küldik. A nyertesnek az értesítést követő 8 napon belül kötelessége megjelenni az árverést lebonyolító adóhatóságnál és a vételárat elektronikus úton megfizetnie amiről igazolás is kell.

A másodiktól ötödik helyezést elérő ajánlattevőket csak akkor értesítik a hatóságok, ha a nála magasabb ajánlatot tett fél nem teljesíti a kötelezettségeit. Amennyiben pedig a licit nyertese nem fizeti ki 8 napon belül a megtett összeget, úgy elveszíti a 10% előleget és a következő árverésen nem indulhat. Illetve ha az árverés második körében kisebb összegért adják el az ingatlant, mint amennyit neki kellett volna fizetnie, akkor a különbözetet is neki kell megfizetni.

Az adóvégrehajtás keretében kitűzött árverés befejezését követően amennyiben a nyertes ajánlattevő a vételárat határidőben nem fizette meg, a befizetett előlegét elveszti. A második árverésen a korábbi árverési vevő nem árverezhet. Ha az ingatlant újabb árverésen alacsonyabb áron adták el, mint amelyet az előző árverésen a korábbi árverési vevő felajánlott, a különbözetet a korábbi árverési vevő köteles a végrehajtást foganatosító adóhatóság határozata alapján megtéríteni. A fizetést elmulasztó árverési vevő fizetési kötelezettségét megállapító határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat, a kötelezettség behajtásáról a NAV intézkedik. A megtérítendő összegbe az elvesztett előleget be kell számítani.